!!!PŘEDŠKOLÁCI POZOR!!! OD ČTVRTKA 13. 5. 2021 BUDE JIŽ PRAVIDELNĚ PROBÍHAT ŠKOLKA V POHYBU V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH. KAŽDÝ ČTVRTEK PROSÍM DEJTE DĚTEM (POUZE PŘEDŠKOLÁKŮM) DO SKŘÍŇKY BATŮŽEK S PITÍM A VHODNÉ OBLEČENÍ NA SPORT.

Zobrazit příspěvek

ŠKOLNÉ Jelikož jste skoro všichni i přes uzavřenou MŠ platili školné, prosím VŠECHNY o neprodlené zrušení trvalých příkazů – peníze za březen, duben budou použity na květen, červen atd. Děti, které nenastoupí – rodičům budou peníze VRÁCENY PO VYÚČTOVÁNÍ V ČERVENCI ZPĚT NA ÚČET. Přeplatky/nedoplatky budu řešit individuálně.

Zobrazit příspěvek

📍📍📍OFICIÁLNÍ STANOVISKO 📍📍📍 Od pondělí 10.5.2021 bude mateřská škola fungovat v běžném provozu pro všechny děti (bude obnoven provoz ve všech 6ti třídách). Již nebude probíhat testování u dětí. Děti rovněž v areálu MŠ nemusí mír roušku ani respirátor. Pro rychlejší zjištění počtu na pondělí jsou rodiče dětí během dnešního dopoledne kontaktovány přes telefon. Pokud jsme se někomu nedovolali, prosíme o zpětné zavolání. Děkujeme a těšíme se! 💛💛💛

Zobrazit příspěvek

PO DOHODĚ SE ZŘIZOVATELEM BUDE MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA V OBDOBÍ OD PONDĚLÍ 9. 8. 2021 DO ÚTERÝ 31. 8. 2021 VČETNĚ. DĚTI SE VRÁTÍ DO MŠ VE STŘEDU 1.9.2021

Zobrazit příspěvek

***OSTATNÍ INFORMACE***

Zobrazit příspěvek

ZÁPIS DO MŠ (ROZKLIKNOUT)

Zobrazit příspěvek


Projekt vyhlášený Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Naše mateřská škola v současné době realizuje projekt vyhlášený Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), PODPORA ŠKOL MATEŘSKÁ ŠKOLA LANŽHOT, ŠABLONY III.

registrační číslo projektu je CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010607

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Doba realizace projektu je 24 měsíců.

Naše mateřská škola v současné době využívá školního asistenta.


Projekt rozšíření kapacity MŠ v Lanžhotě

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zajištění dostatečné kapacity MŠ prostřednictvím
vybudování novostavby.

Přínosy projektu budou plynout zejména
dětem v předškolním věku (vč. dětí do 3 let), pedagogům a rodičům
dětí.


O naší školce

Mateřská škola Lanžhot je šestitřídní patrová budova se školní zahradou.V přízemí jsou dvě třídy, dvě sociální zařízení, nově vybudovaná jídelna s výdejnou a technickými místnostmi a šatny.  Další čtyři třídy spolu se sociálními zařízeními a šatnami jsou v druhém patře. V podkrovní přístavbě je ředitelna. Školní zahrada je vybavena pískovišti, oválem a zcela novými hracími prvky. Zahrada  poskytuje prostor pro pohybovou aktivitu dětí.

Město Lanžhot patřilo vždy pro svou osobitou kulturu k významným obcím Podluží, proto navazujeme v našem Školním vzdělávacím programu, mimo jiné, na lidové tradice.

Rozcestník

Informace rodičům

Rozcestník, který vás navede na nejdůležitější sekce s informacemi pro rodiče.

Naše třídy

Seznam tříd MŠ Lanžhot s informacemi a proklikem do detailu každé třídy.

Kontakt

Kontaktní údaje a formulář pro odeslání rychlého dotazu. Neváhejte ho využít.