ŠKOLNÉ NA BŘEZEN – trvalé příkazy si nechte, školné můžete normálně platit, na konci školního roku Vám bude odečteno a uděláno vyúčtování, jak tomu bylo již loni.

Zobrazit příspěvek

Po celou dobu uzavření MŠ bude probíhat distanční výuka předškoláků – pro něž je předškolní vzdělávání v posledním ročníku MŠ povinné. Materiály budou zasílány zákonným zástupcům na email. Na facebooku mimo jiné naleznete i jiné aktivity pro děti. Vypracované materiály můžete zasílat zpět na email svým třídním učitelkám nebo přinést do MŠ, až se zase obnoví provoz. Držme si palce, ať se situace co nejrychleji vrátí do normálu a my se uvidíme opět v naší MŠ. V případě nejasností nebo potřeby pište na email sztanko.lucie@email.cz nebo volejte na tel. číslo 722914852.

Zobrazit příspěvek

Žádost o ošetřovné: podle nových pravidel již nevyplňuje škola, ale žádá si přímo rodič. Odkaz na formulář zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m Identifikační údaje školy: Mateřská škola Lanžhot, příspěvková organizace, Komenského 202/2, Lanžhot 691 51 , IČ: 65341821

Zobrazit příspěvek

Z důvodu vládního nařízení, bude od 1.3.2021 MŠ Lanžhot, příspěvková organizace – UZAVŘENA. Pokud si chcete vyzvednout věci dětí, bude to možné v pondělí 1. 3. 2021 od 7:30 – 12:00 hodin. V jiných dnech dle telefonické domluvy.

Zobrazit příspěvek

Prosím pozor – mimořádné opatření

Zobrazit příspěvek

Hledáme do svého kolektivu kvalifikovanou učitelku (pro info rozkliknout)

Zobrazit příspěvek


Projekt vyhlášený Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Naše mateřská škola v současné době realizuje projekt vyhlášený Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), PODPORA ŠKOL MATEŘSKÁ ŠKOLA LANŽHOT, ŠABLONY III.

registrační číslo projektu je CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010607

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Doba realizace projektu je 24 měsíců.

Naše mateřská škola v současné době využívá školního asistenta.


Projekt rozšíření kapacity MŠ v Lanžhotě

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zajištění dostatečné kapacity MŠ prostřednictvím
vybudování novostavby.

Přínosy projektu budou plynout zejména
dětem v předškolním věku (vč. dětí do 3 let), pedagogům a rodičům
dětí.


O naší školce

Mateřská škola Lanžhot je šestitřídní patrová budova se školní zahradou.V přízemí jsou dvě třídy, dvě sociální zařízení, nově vybudovaná jídelna s výdejnou a technickými místnostmi a šatny.  Další čtyři třídy spolu se sociálními zařízeními a šatnami jsou v druhém patře. V podkrovní přístavbě je ředitelna. Školní zahrada je vybavena pískovišti, oválem a zcela novými hracími prvky. Zahrada  poskytuje prostor pro pohybovou aktivitu dětí.

Město Lanžhot patřilo vždy pro svou osobitou kulturu k významným obcím Podluží, proto navazujeme v našem Školním vzdělávacím programu, mimo jiné, na lidové tradice.

Rozcestník

Informace rodičům

Rozcestník, který vás navede na nejdůležitější sekce s informacemi pro rodiče.

Naše třídy

Seznam tříd MŠ Lanžhot s informacemi a proklikem do detailu každé třídy.

Kontakt

Kontaktní údaje a formulář pro odeslání rychlého dotazu. Neváhejte ho využít.