Třída Lesní

Třída Lesní je v přízemí vlevo. Svými parametry se jedná o třídu pro nižší počet dětí. Již dva školní roky jsou v Lesní třídě starší děti ve věku 4,5 – 7 let. Zařízení třídy proto odpovídá tomuto věkovému složení. Prostor je rozdělen do několika herních koutků. Pro předškoláky jsou, kromě jiného, volně přístupné didaktické pomůcky pro rozvoj školní zralosti. Výrazný prvek třídy představuje horolezecká stěna, dětmi každodenně využívaná. V tomto školním roce je ve třídě zapsáno 24 dětí.

Fotogalerie třídy

Přihlašovací údaje Vám sdělí v budově MŠ Lanžhot