Třída Lesní

Třída Lesní se nachází v přízemí vlevo. Šatny se nachází vpravo společně se třídou Safari. Zařízení třídy odpovídá věkově starším dětem, které tuto třídu navštěvují. Prostor je rozdělen do několika herních koutů – tělovýchovného, hudebního, experimentálního, výtvarného atd. Výrazný prvek představuje horolezecká stěna a pískovnice. Pro předškoláky jsou, kromě jiného, volně přístupné didaktické pomůcky a úkoly pro rozvoj školní zralosti. Děti jsou vedeny k samostatnosti, sebeobsluze, spolupráci, odpovědnosti, dokončení úkolů, úklidu hraček a pomůcek. V tomto školním roce je ve třídě zapsáno 21 dětí.

Fotogalerie třídy

Přihlašovací údaje Vám sdělí v budově MŠ Lanžhot

[/wppb-restrict]