Akce


KDO BY MĚL JEŠTĚ ZÁJEM O LOGOPEDII, AŤ SE MI PROSÍM DO PONDĚLÍ OZVE, DĚKUJI L.SZTANKO

Zobrazit příspěvek

PLÁNOVANÉ DEPISTÁŽE PRO PŘEDŠKOLÁKY BYLY ZRUŠENY. V PŘÍPADĚ POTŘEBY, INFORMACE U TŘÍDNÍCH UČITELEK

Zobrazit příspěvek

KROUŽKY – ANGLIČTINA, LOGOPEDIE se do konce roku ruší. Peníze za angličtinu – kdo již zaplatil – budou vráceny lektorkou, logopedie – kdo by potřeboval individuální konzultaci, ať se ozve, domluvíme se. Děkuji.

Zobrazit příspěvek

***OSTATNÍ INFORMACE***

Zobrazit příspěvek

***ROZCESTNÍK***

Zobrazit příspěvek

ODKAZ NA INSTRUKTÁŽ K TESTOVÁNÍ https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=394s

Zobrazit příspěvek

***TESTOVÁNÍ *** Po příchodu do testovací místnosti: • Nasaďte si návleky • Vydezinfikujte si ruce • Vyberte si místo, kde se budete testovat • Posaďte se a mějte respirátor stále nasazený (děti roušky) • Otestujte dítě dle návodu • Vyčkejte 15 minut • Negativní/pozitivní výsledek sdělte personálu MŠ • Testovací sadu vyhoďte do připraveného pytle • Poté můžete odejít do své šatny OSTATNÍ INFORMACE NALEZNETE V MŠ

Zobrazit příspěvek

OD 12.4. 2021 MŠ otevírá pro všechny předškolní děti a pro děti zákonných zástupců, kteří pracují jako: – zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, – pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo – pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, – zaměstnanci bezpečnostních sborů, -příslušníci ozbrojených sil, – zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, – zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, – zaměstnanci Úřadu práce České republiky, – zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, – zaměstnanci Finanční správy České republiky PROSÍME O NEPRODLENÉ NAHLÁŠENÍ DĚTÍ

Zobrazit příspěvek

ZÁPIS DO MŠ (ROZKLIKNOUT)

Zobrazit příspěvek

ŠKOLNÉ NA BŘEZEN – trvalé příkazy si nechte, školné můžete normálně platit, na konci školního roku Vám bude odečteno a uděláno vyúčtování, jak tomu bylo již loni.

Zobrazit příspěvek

Žádost o ošetřovné: podle nových pravidel již nevyplňuje škola, ale žádá si přímo rodič. Odkaz na formulář zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m Identifikační údaje školy: Mateřská škola Lanžhot, příspěvková organizace, Komenského 202/2, Lanžhot 691 51 , IČ: 65341821

Zobrazit příspěvek

Hledáme do svého kolektivu kvalifikovanou učitelku (pro info rozkliknout)

Zobrazit příspěvek

MŠ UPOZORŇUJE, ŽE DĚTI, ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE ČI JINÉ OSOBY VČETNĚ ZAMĚSTNANCŮ MŠ, S PŘÍZNAKY INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ NEMOHOU DO ŠKOLY VSTOUPIT

Zobrazit příspěvek

Pobyt zákonných zástupců dětí ve společných prostorách je omezen na nezbytně nutnou dobu. Přivádění a odvádění dětí je dovoleno pouze jedné osobě – mohou se střídat (mimo první školní den).

Zobrazit příspěvek

NAHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ (ROZKLIKNOUT)

Zobrazit příspěvek

PROSÍME POUŽÍVEJTE HNED PO VSTUPU DO MŠ DEZINFEKCI NA RUCE! DĚKUJEME!

Zobrazit příspěvek

BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Bezpečnostní a hygienická opatření provozu Mateřské školy Lanžhot Zobrazit příspěvek

!Upozornění !Vážení rodiče, vzhledem k opakovaným komplikacím s přihlašováním a odhlašováním dětí při nemocích, žádáme o dodržování těchto pravidel: 1. Když dítě onemocní je nutno dítě ODHLÁSIT po dobu nemoci. 2. Pří nástupu je nutné dítě opět PŘIHLÁSIT a to den předem nejpozději do 13.00 hod popř. v pondělí do 7.00 hod. A to telefonicky nebo formou sms na čísle: 519 336 209 nebo 732 135 659 Pokud přijde do MŠ dítě, které NENÍ předem nahlášeno bude jeho pobyt na tento den zkrácený pouze DO oběda, pak je nutno dítě vyzvednout. Děkujeme za pochopení Kolektiv MŠ 

Zobrazit příspěvek

Aktuality


KDO BY MĚL JEŠTĚ ZÁJEM O LOGOPEDII, AŤ SE MI PROSÍM DO PONDĚLÍ OZVE, DĚKUJI L.SZTANKO

Zobrazit příspěvek

PLÁNOVANÉ DEPISTÁŽE PRO PŘEDŠKOLÁKY BYLY ZRUŠENY. V PŘÍPADĚ POTŘEBY, INFORMACE U TŘÍDNÍCH UČITELEK

Zobrazit příspěvek

KROUŽKY – ANGLIČTINA, LOGOPEDIE se do konce roku ruší. Peníze za angličtinu – kdo již zaplatil – budou vráceny lektorkou, logopedie – kdo by potřeboval individuální konzultaci, ať se ozve, domluvíme se. Děkuji.

Zobrazit příspěvek

***OSTATNÍ INFORMACE***

Zobrazit příspěvek

***ROZCESTNÍK***

Zobrazit příspěvek

ODKAZ NA INSTRUKTÁŽ K TESTOVÁNÍ https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=394s

Zobrazit příspěvek

***TESTOVÁNÍ *** Po příchodu do testovací místnosti: • Nasaďte si návleky • Vydezinfikujte si ruce • Vyberte si místo, kde se budete testovat • Posaďte se a mějte respirátor stále nasazený (děti roušky) • Otestujte dítě dle návodu • Vyčkejte 15 minut • Negativní/pozitivní výsledek sdělte personálu MŠ • Testovací sadu vyhoďte do připraveného pytle • Poté můžete odejít do své šatny OSTATNÍ INFORMACE NALEZNETE V MŠ

Zobrazit příspěvek

OD 12.4. 2021 MŠ otevírá pro všechny předškolní děti a pro děti zákonných zástupců, kteří pracují jako: – zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, – pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo – pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, – zaměstnanci bezpečnostních sborů, -příslušníci ozbrojených sil, – zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, – zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, – zaměstnanci Úřadu práce České republiky, – zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, – zaměstnanci Finanční správy České republiky PROSÍME O NEPRODLENÉ NAHLÁŠENÍ DĚTÍ

Zobrazit příspěvek

ZÁPIS DO MŠ (ROZKLIKNOUT)

Zobrazit příspěvek

ŠKOLNÉ NA BŘEZEN – trvalé příkazy si nechte, školné můžete normálně platit, na konci školního roku Vám bude odečteno a uděláno vyúčtování, jak tomu bylo již loni.

Zobrazit příspěvek

Žádost o ošetřovné: podle nových pravidel již nevyplňuje škola, ale žádá si přímo rodič. Odkaz na formulář zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m Identifikační údaje školy: Mateřská škola Lanžhot, příspěvková organizace, Komenského 202/2, Lanžhot 691 51 , IČ: 65341821

Zobrazit příspěvek

Hledáme do svého kolektivu kvalifikovanou učitelku (pro info rozkliknout)

Zobrazit příspěvek