Organizace školního roku 2021/2022

1. 9.2021 –  středa, začátek školního roku

15. 9. 2021 – středa, školičkové hody

20. 9. 2021 – hody /MŠ v provozu/

27. 10. – 29. 10. 2021 – středa, pátek, školní podzimní prázdniny /MŠ v provozu/

23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 –  MŠ UZAVŘENA

3. 1. 2022 – pondělí – začínáme v novém roce

4. 2. 2022 – pátek, školní pololetní prázdniny /MŠ v provozu/

7. 3. 2022 –13. 3. 2022  – omezený provoz MŠ dle počtu dětí

/školní jarní prázdniny/

14. 4. 2022 – čtvrtek, VELIKONOCE /MŠ v provozu/

1. 7. 2022 – 31. 7. 2022 – letní provoz /možná změna/

1. 8. 2022- 31. 8. 2022 – MŠ UZAVŘENA /možná změna/

25. 8. -31. 8. 2022 – přípravný týden

Zápis do MŠ – /termín bude ještě upřesněn/

V době letních prázdnin bude provoz MŠ omezen pouze do jedné až dvou tříd. Důvodem je čerpání

řádné dovolené, (zákon č. 563/2004 o pedag. pracovnících), úklid školy a práce spojené s údržbou a rekonstrukcí.

V případě školních vánočních a hlavních letních prázdnin budou informace o organizaci vyvěšeny na nástěnkách nejméně dva měsíce před uzavřením.

Výše úplaty (školného) bude snížena v době uzavření MŠ  na 0,-Kč, viz vnitřní směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání.