Organizace školního roku 2023/2024

 1. 9.2023 – pondělí, začátek školního roku
 2. 9. 2023 – středa, školičkové hody
 3. 9. 2023 – hody /MŠ v provozu/
 4. 10. – 27. 10. 2023 – čtvrtek, pátek, školní podzimní prázdniny /MŠ v provozu/
 5. 12. 2023 – 2. 1. 2024 – MŠ UZAVŘENA
 6. 1. 2024 – středa – začínáme v novém roce
 7. 2. 2024 – pátek, školní pololetní prázdniny /MŠ v provozu/
 8. 2. 2024 –9. 2. 2024 – omezený provoz MŠ dle počtu dětí

/školní jarní prázdniny/

 1. 3. 2024 – čtvrtek, VELIKONOCE /MŠ v provozu/
 2. 7. 2024 – 31. 7. 2024 – letní provoz /možná změna/
 3. 8. 2024- 1. 9. 2024 – MŠ UZAVŘENA /možná změna/
 4. 8. -30. 8. 2024 – přípravný týden
 5. 9. 2024 – první školní den

Zápis do MŠ – /termín bude ještě upřesněn/

 

V době letních prázdnin bude provoz MŠ omezen pouze do jedné až dvou tříd. Důvodem je čerpání

řádné dovolené, (zákon č. 563/2004 o pedag. pracovnících), úklid školy a práce spojené s údržbou a rekonstrukcí.

 

V případě školních vánočních a hlavních letních prázdnin budou informace o organizaci vyvěšeny na nástěnkách nejméně dva měsíce před uzavřením.

Výše úplaty (školného) bude snížena v době uzavření MŠ  na 0,-Kč, viz vnitřní směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání.