ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

1. 9.2020 – úterý, začátek školního roku
16. 9. 2020 – středa, školičkové hody
21. 9. 2020 – hody /MŠ v provozu/
29. 10. – 30. 10. 2020 – čtvrtek, pátek, školní podzimní prázdniny /MŠ v provozu/
23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 – MŠ UZAVŘENA
4. 1. 2021 – pondělí – začínáme v novém roce
29. 1. 2021 – pátek, školní pololetní prázdniny /MŠ v provozu/
22. 2. 2021 –28. 2. 2021 – omezený provoz MŠ dle počtu dětí
/školní jarní prázdniny/
1. 4. 2021 – čtvrtek, VELIKONOC E /MŠ v provozu/
1. 7. 2021 – 31. 7. 2021 – letní provoz /možná změna/
1. 8. 2021- 31. 8. 2021 – MŠ UZAVŘENA /možná změna/
25. 8. -31. 8. 2021 – přípravný týden
Zápis do MŠ – /termín bude ještě upřesněn/

V době letních prázdnin bude provoz MŠ omezen pouze do jedné až dvou tříd. Důvodem je čerpání řádné dovolené, (zákon č. 563/2004 o pedag. pracovnících), úklid školy a práce spojené s údržbou a rekonstrukcí.
V případě vánočních a hlavních prázdnin budou informace o organizaci vyvěšeny na nástěnkách nejméně dva měsíce před uzavřením.
Výše úplaty (školného) bude snížena v době uzavření školy a to na 0,-Kč /srpen/, viz vnitřní směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání.