ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

3. 9.2018 – pondělí, začátek školního roku
12. 9. 2018 – středa, školičkové hody
17. 9. 2018 – hody, MŠ UZAVŘENA
29. 10.-30. 10. 2018 – pondělí, úterý, školní podzimní prázdniny /MŠ v provozu/
24. 12. 2018-2. 1. 2019 – MŠ UZAVŘENA
3. 1. 2019 – čtvrtek – začínáme v novém roce
1. 2. 2019 – pátek, školní pololetní prázdniny /MŠ v provozu/
11. 2. 2019 –15. 2. 2019 – omezený provoz MŠ dle počtu dětí
/školní jarní prázdniny/
18. 4. 2019 – čtvrtek, VELIKONOCE /MŠ v provozu/
1. 7. 2019-31. 7. 2019 – letní provoz /možná změna/
1. 8. 2019- 30. 8. 2019 – MŠ UZAVŘENA /možná změna/
27. 8. -31. 8. 2018 – přípravný týden
Zápis do MŠ – /termín bude ještě upřesněn/

V době školních letních prázdnin bude provoz MŠ omezen pouze do jedné až dvou tříd. Důvodem je čerpánířádné dovolené, (zákon č. 563/2004 o pedag. pracovnících), úklid školy a práce spojené s údržbou a rekonstrukcí.
V případě školních vánočních a hlavních letních prázdnin budou informace o organizaci vyvěšeny na nástěnkách nejméně dva měsíce před uzavřením.
Výše úplaty (školného) bude snížena v době uzavření školy  na 0,-Kč, viz vnitřní směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání.