ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

2. 9.2019 – pondělí, začátek školního roku
11. 9. 2019 – středa, školičkové hody
16. 9. 2019 – hody/ MŠ v provozu/
29. 10.-30. 10. 2019 – úterý, středa, školní podzimní prázdniny /MŠ v provozu/
23. 12. 2019 – 1. 1. 2020 – MŠ UZAVŘENA
2. 1. 2020 – čtvrtek – začínáme v novém roce
31. 1. 2020 – pátek, školní pololetní prázdniny /MŠ v provozu/
17. 2. 2020 –23. 2. 2020 – omezený provoz MŠ dle počtu dětí
/školní jarní prázdniny/
9. 4. 2020 – čtvrtek, VELIKONOC E /MŠ v provozu/
1. 7. 2020 – 31. 7. 2020 – letní provoz /možná změna/
1. 8. 2020- 31. 8. 2020 – MŠ UZAVŘENA /možná změna/
25. 8. -31. 8. 2020 – přípravný týden
Zápis do MŠ – /termín bude ještě upřesněn/

V době letních prázdnin bude provoz MŠ omezen pouze do jedné až dvou tříd. Důvodem je čerpání řádné dovolené, (zákon č. 563/2004 o pedag. pracovnících), úklid školy a práce spojené s údržbou a rekonstrukcí.
V případě vánočních a hlavních prázdnin budou informace o organizaci vyvěšeny na nástěnkách nejméně dva měsíce před uzavřením.
Výše úplaty (školného) bude snížena v době uzavření školy a to na 0,-Kč /srpen/, viz vnitřní směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání.