Projekty a soutěže

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – LOVECKÝ PES

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – ŠKOLKA PLNÁ DĚTÍ

Projekt vyhlášený Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Naše mateřská škola v současné době realizuje projekt vyhlášený Operačním programem Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), PODPORA ŠKOL MATEŘSKÁ ŠKOLA LANŽHOT, ŠABLONY II.

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Doba realizace projektu je 24 měsíců.

Naše mateřská škola v současné době využívá školního asistenta.

Země kolem nás – výtvarná soutěž

Zpěváček Podluží – pěvecká soutěž

Čarovné barvy země – výtvarná soutěž

Sběr starého papíru – soutěžíme s ,,Hantaláčkem“

Sbíráme papír s Hantaláčkem

Jsme zapojeni  do celoroční akce, kterou připravila společnost Hantály a.s. „Třídíme s Hantaláčkem“. Tato akce trvá od října do června.

Mateřská škola Lanžhot získala 1. místo v soutěži „Třídíme s Hantaláčkem“ v kategorii celkového množství v přepočtu na 1 dítě
Celkem jsme nasbírali 152,88 Kg/na 1 dítě tj. 16 969,68 Kg celkem.
Za toto krásné první místo jsme vyhráli finanční odměnu ve výši 4 000 Kč.
ODMĚNA BUDE POUŽITA NA NÁKUP VYBAVENÍ DO MŠ!
MOC DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ZAPOJILI DO SOUTĚŽE, A PŘIPOMÍNÁME, ŽE V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE POKRAČUJEME OPĚT V SOUTĚŽI!
Papír můžete odevzdávat v mateřské škole nebo jej vozit do sběrného dvora!