Poděkování rodičům

Měsíc duben

Hrubá Laura

Hrubý Jakub

Tuček Antonín

Uhlíř Filip

Hasilová Kristýna

Měsíc květen

Tuček Jakub

Tuček Filip

Hakala Tomáš

Rozek Kristián

Škrobáček Adam