Projekt

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MŠ V LANŽHOTĚ

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009982

Příjemce dotace: Obec Lanžhot

Výzva: 88. Výzva IROP – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II. – SC 2.4

Specifický cíl: SC 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Celkové náklady: 7 107 751,87 Kč

Dotace: 6 396 976,68 Kč

Stručný popis projektu

Cílem projektu je zajištění dostatečné kapacity MŠ prostřednictvím vybudování novostavby. Přínosy projektu budou plynout zejména dětem v předškolním věku (vč. dětí do 3 let), pedagogům a rodičům dětí.

Doba realizace projektu je do 30. 9. 2020