Úplata

Vážení rodiče,

prosím o dodržování následujících pokynů, aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním.

Úhrada za předškolní vzdělávání

  • Pouze bezhotovostně (trvalým příkazem, bankovním převodem atd.)
  • Měsíčně částkou 400 Kč na číslo účtu 1385176369/0800 – prosím o uvedení jména dítěte do poznámky.
  • Splatnost úplaty je vždy do 15 dne v měsíci.

č.ú. 1385176369/0800 

částka 400 Kč

DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE JMÉNO DÍTĚTE

Splatnost úplaty je vždy do 15 dne v měsíci.

Úhrada za stravování

  • Přihlašování a odhlašování stravy – 732 135 659 – jídelna MŠ – může být SMS.
  • Pokud dítě neodhlásíte – platíte stravné, je s ním počítáno – tzn. pokud zákonný zástupce dítěte neomluví nepřítomnost dítěte včas, bude cena za stravu započítána podle vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování.
  • V případě nenahlášení stravy nemůže být dítě přijato do MŠ.
  • Školní stravování je poskytováno dětem, které jsou přítomny v mateřské škole. Je-li dítě přítomno v MŠ v době podávání jídla, musí se stravovat vždy (vyhl. č. 14/2005 Sb., § 4 odst1).
  • Strava se odhlašuje a přihlašuje den dopředu do 13 hodin (z důvodu normování počtu strávníků a potravin) V pondělí telefonicky ráno 6,00 – 7,00 hodin.
  • Stravování mateřské školy se řídí vyhláškou MŠMT ČR č.107/2005 Sb. školním stravování ve znění pozdějších předpisů.

ÚHRADA STRAVNÉHO (ŠKOLNÍ JÍDELNA – ŽLUTÁ BUDOVA VEDLE MŠ)

  • Převodem z účtu nebo hotovostně – platba – do posledního dne předcházejícího měsíce. Číslo účtu – 129201495/0300.

Převodem z účtu nebo hotovostně v jídelně.

č.ú. 129201495/0300

STRAVA SE ODHLAŠUJE A PŘIHLAŠUJE DEN DOPŘEDU DO 13 HODIN.

Splatnost do posledního dne předcházejícícího měsíce.