Organizace dne

Mateřská škola poskytuje celodenní péči. Provoz je od 6.00 hodin do 16.30 hodin.
Rodiče mohou mateřskou školu využít k celodennímu pobytu svých dětí. Denní režim je rámcový, vychází z individuálních potřeb dětí.

6:00 – 7:30 scházení dětí 6:00 Safari, postupné předávání dětí do svých tříd
7:30 – 10:00 spontánní činnosti, hry, individuální práce, řízené činnosti
8:15 – 8:45

8:30 – 9:00

svačina (Pohádka, Safari, Džungle, Mořská)

svačina (Lesní, Na Paloučku)

9:15 – 11:15

9:30 – 11:30

10:00 – 12:00

pobyt venku (Pohádka, Džungle)

pobyt venku (Safari, Mořská)

pobyt venku (Na Paloučku, Lesní)

11:20 – 11:45 oběd jídelně  (Džungle, Pohádka)
11:45 – 12:10

12:10 – 12:35

oběd v jídelně (Safari, Mořská)

oběd v jídelně (Lesní, Na Paloučku)

11:45– 14:00 literární chvilky, individuální odpočinek, poslech relaxační hudby
13:30 – 14:00 hry a činnosti nespících dětí (Lesní, Na Paloučku)
14:15 – 14:45 svačina Pohádka, Mořská, Safari, Lesní, Na Paloučku, Džungle
14:00 – 16:30 hry, pobyt venku při příznivém počasí
  • Děti, které mají zájem, si mohou sami namazat pečivo, nápoje jsou dětem k dispozici celý den.
  • Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený a to včetně aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu.
  • Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě, aby se zapojovaly do organizace činností.
  • Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové činnosti. Děti mají možnost pracovat v malých, středních i velkých skupinách.
  • Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky, pomůcky jsou připravovány včas.