Vzdělávání

Předškolní vzdělávání zajišťujeme dle závazného Rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání ministerstva školství ČR.  Školní vzdělávací program „Naše školka…“ je zpracován podle podmínek školy, potřeb a zájmů dětí i požadavků rodičů.

Vzdělávací program je rozdělen do čtyř tematických bloků, kterými zaměřujeme vzdělávací obsah pro určité období – zpravidla tří měsíců. Podle takto rozvrženého vzdělávacího programu pracuje s jednotnými tematickými bloky celá škola. Pedagogické pracovnice si zpracovávají tematické části do třídních vzdělávacích programů na základě specifických podmínek, potřeb a zájmů dětí své třídy. Rovněž se řídíme průběžnými cíli v oblasti mravní, životosprávy, psychosociální, sebeobsluhy, čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a informační gramotnosti. V naší mateřské škole jsme nakloněni a maximálně podporujeme integraci a inkluzi.

Každý den nabízíme dětem mnohostrannou a přiměřenou vzdělávací nabídku s promyšleným denním programem. Klademe důraz na samostatnost, tradice, environmentální výchovu. Rozvíjíme v dětech smysl pro zdraví, formujeme kladný vztah k přírodě. Nabízíme rozšiřující činnosti pro děti – plavecký výcvik – pod vedením instruktorů Plavecké školy v Břeclavi, kurz bruslení – pod vedením sportovních trenérů na Zimním stadionu v Břeclavi. Rovněž nabízíme hodiny angličtiny, hudební hrátky a logopedii.

Všechny aktivity a úspěchy jsou prezentovány v místní kabelové televizi, oblastních novinách, facebookových stránkách města Lanžhot a webových stránkách mateřské školy.